Kursy językowe dla młodzieży

Kreatywność

Skuteczność

Motywacja

Świat nastolatków zdominowany jest przez wciąż zmieniające się trendy i nowe technologie. W Funlearning dbamy o to, by nauka była praktyczna, bliska aktualnościom i dostarczała umiejętności, które młodzi ludzie będą mogli wykorzystać w praktyce w przyszłości (studia, życie zawodowe, towarzyskie, podróże). Zapewniamy solidne podstawy, różnorodne materiały autentyczne (prasa, artykuły, filmy, clipy, debaty) i motywujemy do systematycznej pracy. Skutecznie zachęcamy do rozwoju wypowiedzi ustnej z języka obcego i wzbogacania słownictwa. Dzięki temu, nasi kursanci czują się doskonale przygotowani do egzaminów szkolnych (test ósmoklasisty, matura)  i nie mają problemów z komunikacją w środowisku międzynarodowym.

Przygotujemy Was do testu ósmoklasisty i matury; nauczymy myśleć o strukturze wypowiedzi oraz, znajdować argumenty wspierające Wasze tezy. Zadbamy również o solidne postawy gramatyczne i leksykalne tak, by w przyszłości komunikacja w języku obcym nie sprawiała Wam żadnego problemu. Nauczymy Was myśleć i mówić w języku obcym.

W Funlearning wiemy, że młodzież jest siłą napędową rozwoju i każdego nowoczesnego społeczeństwa. Ci młodzi ludzie będą w przyszłości kształtować nasz świat. W odpowiedzi dajemy im solidne podstawy i dużo wolności, by poprzez dyskusję, wymianę zdań wspierać płynność wypowiedzi oraz rozwijać myślenie krytyczne. Najświeższe tematy, aktualności, artykuły prasowe, materiały z kanałów społecznościowych często służą jako stymulator wypowiedzi. Interesuje Was muzyka, filmy? Nic prostszego! Tłumaczenie piosenek, fragmentów filmów pomaga w kształtowaniu prawidłowych nawyków wymowy, naśladowaniu intonacji, akcentu. Będziemy ćwiczyć rozumienie native speakerów oraz rozmówców z różnych regionów językowych.