Разработка платного шаблона Joomla

Przygotowanie do egzaminów

 

 

Prowadzimy kursy pod kątem przygotowania do egzaminów: 8-mo klasisty, gimnazjalnych i maturalnych (poziom podtsawowy i rozszerzony)! Kursy prowadzą doświadczeni egzaminatorzy! Z nami skutecznie powtórzysz materiał oraz z sukcesem zdasz egzaminy!

 • Rozwijamy wszystkie 4 kompetencje (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie).
 • Słuchamy oryginalnych nagrań native speakerów, wychwytujemy istotne informacje.
 • Powtarzamy gramatykę i rozwiązujemy typowe zadania z transformacji zdań i użycia języka.
 • Poszerzamy słownictwo pogrupowane w bloki tematyczne i używamy go w praktyce.
 • Rozwiązujemy testy w domu i podczas zajęć wspólnie analizując strategię rozwiązywania zadań testowych.
 • Uczymy się kompozycji i konstruowania poszczególnych typów wypowiedzi pisemnej.
 • Wykonujemy ćwiczenia z zakresu reakcji językowych, negocjacji, rozwiązywania problemów, wyrażania opinii.
 • Stymulujemy, wzbogacamy wypowiedź ustną i jej tempo.
 • Zwracamy uwagę na organizację oraz logikę wypowiedzi, ćwiczymy intonację przekazując własne emocje i intencje.
 • Tłumaczymy i streszczamy teksty używając własnego zakresu słów, rozwijamy kreatywne myślenie.
 • Rozwiązujemy zadania z limitem czasu (analogicznie do egzaminów).
 • Stymulujemy wypowiedź ustną i ćwiczymy wszystkie formy wypowiedzi pisemnej wymagane na egzaminie