Разработка платного шаблона Joomla

Dla młodzieży i dorosłych

Klasy 7-8

Gruntownie powtarzamy podstawy języka – zarówno  te gramatyczne jak i leksykalne. Rozbudowujemy wypowiedź i zakres słownictwa. Uczymy się konstrukcji i formułowania różnych form wypowiedzi pisemnej. Z łatwością rozwiązujemy testy gramatyczne. Wdrażamy zadania z transformacji językowych oraz rozwiązujemy zadania na znajomość środków językowych. Uczymy się efektywnie argumentować naszą wypowiedź ustną i bronić własnych poglądów, dyskutujemy. Tłumaczymy teksty piosenek, czytamy opowiadania, oglądamy fragmenty filmów w oryginalnej wersji oraz mówimy, mówimy i jeszcze raz mówimy.

Liceum

Powtarzamy niezbędny zakres gramatyczny i leksykalny wymagany na poziomie liceum. Stale rozbudowujemy go o nowe, bardziej wysublimowane struktury gramatyczne oraz frazowe. Przygotowujemy się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Rozwiązujemy testy, opisujemy obrazki, odpowiadamy na pytania dodatkowe, polemizujemy z egzaminatorem, opowiadamy o własnych doświadczeniach, podejmujemy decyzje, argumentujemy nasze wybory, rozwiązujemy problemy, negocjujemy. Używamy zawansowanych konstrukcji językowych. Budujemy teksty z zakresu języka potocznego i formalnego, potrafimy napisać nie tylko CV i list motywacyjny, ale także całą gamę tekstów formalnych i nieformalnych, których znajomość jest niezbędna na egzaminie maturalnym. Czytamy artykuły, odpowiadamy na pytania, słuchamy różnorodnych nagrań. Ćwiczymy tempo i płynność wypowiedzi ustnej.

Osoby dorosłe

Zapraszamy na kursy językowe, które sprawią, że zaczniesz mówić w języku obcym i przełamiesz blokujące Cię bariery!

Wśród interesujących ludzi, w miłej atmosferze będziemy poszerzać słownictwo, uczyć się całych fraz językowych na pamięć, tworzyć dialogi i przede wszystkim mówić, powtarzać, mówić oraz słuchać. Poznasz melodię języka, będziesz naśladować intonację nagrań native speakerów, wychwytywać ważne informacje. Będziesz uczestniczył w dyskusjach, tłumaczył teksty piosenek, pracował na dokumentach autentycznych, śledził aktualności w mediach, poznawał elementy języka biznesu. W podróży, w pracy, w kawiarni, w sklepie i na przyjęciu – poznasz język praktyczny  w sytuacjach, które możesz spotkać w życiu codziennym i w podróży. Gramatyka nie będzie już żmudnym odrabianiem ćwiczeń – będziesz jej aktywnie używał.

W ofercie mamy kursy roczne i krótkie, intensywne kursy językowe, kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych. Zapraszamy!!!