Разработка платного шаблона Joomla

Metoda

Funlearning dla dzieci i młodzieży, czyli fun (zabawa) i learning (uczenie się), to nauka w atmosferze zabawy pozwalająca w naturalny sposób przezwyciężyć bariery komunikacyjne. Podczas aktywności językowych wykorzystujemy środki muzyczne, plastyczne i teatralne. Gry ruchowe, zabawy rysunkowe, muzyka oraz drama stymulują kreatywność i wyobraźnię, rozwijając przede wszystkim ekspresję werbalną, rozumienie ze słuchu oraz zdolność do zapamiętywania i powtarzania fraz językowych. Rozwijamy wszystkie kompetencje językowe ze szczególnym naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu. Pracujemy w oparciu o zorganizowany program nauczania, odpowiednio dobrany poziomem do Twoich umiejętności!

metoda

Dorosłych zapraszamy do pracy na bazie dokumentów autentycznych wprowadzających ich w realne środowisko językowe. Fragmenty spotów reklamowych, wywiadów, piosenek oraz artykułów prasowych działają stymulująco na wypowiedź ustną i wzbogacają wiedzę na temat kultury danego obszaru językowego. Pracujemy nad wymową, akcentem i intonacją. Z nami na pewno nauczysz się mówić!